Mateusz Mrozek

Dyrektor Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni
NASK-PIB

Twórca Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK.
Ekspert w zakresie wykrywania dezinformacji i reagowania na to zjawisko. Specjalizuje się w procesie monitorowania i analizy szkodliwych treści w mediach społecznościowych oraz tworzeniu skutecznych narzędzi komunikacji osłaniających infosferę.
Dyrektor Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni w NASK-PIB.