Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
10:00‑10:45 - Scena Debat 1

Czy krach solidarności energetycznej w Unii Europejskiej jest początkiem samostanowienia energetycznego Polski?

Energetyka

Agresja Rosji na Ukrainę i jej nieustające konsekwencje mają wpływ nie tylko na spekulację surowcami energetycznymi na świecie, ale przede wszystkim na krytyczną ocenę dotychczasowej tzw. europejskiej solidarności energetycznej i budowy Unii Energetycznej, która miała pogłębić współpracę między państwami UE w obszarze gospodarowania energią oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne oparte na solidarności i zaufaniu. W sytuacji trudnego do ukrycia krachu europejskiej solidarności energetycznej i do pogodzenia rozbieżnych w tym zakresie interesów państw należących do UE ma miejsce przełomowy moment w historii Unii Europejskiej, w którym rządy stają przed koniecznością we własnym zakresie zmiany paradygmatów polityki energetycznej.

Nagranie z transmisji