Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 1 (17.11.2022)
11:00‑11:45 - Scena Główna

Czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych? Debata na temat raportu Instytutu Pokolenia

Wyzwania społeczne

Czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych?

Czy samotność przyczynia się do niskiej dzietności?

Czy można temu zaradzić? W jaki sposób?

Na te i inne pytania będziemy odpowiadać podczas 7.edycji Kongresu 590.

Przyczynkiem do dyskusji jest opublikowany przez Instytut Pokolenia raport na temat poczucia samotności wśród dorosłych Polaków. Jest on pierwszym z cyklu dokumentów, które mają zostać poświęcone temu zagadnieniu.

Badania przeprowadzone przez Instytut w sierpniu 2022 r. wskazują, że 53% Polaków doświadcza poczucia samotności, niemal 2/5 (39%) deklaruje, że często lub czasami czuje się opuszczona, a ponad 1/3 Polaków nie ma nikogo, do kogo mogłaby się zwrócić (35%). Poczucie samotności/osamotnienia dotyka niemal co drugiej młodej osoby (46%), w szczególności młodych mężczyzn – aż 55% mężczyzn do 24 roku życia doświadcza silnego poczucia samotności.

Do udziału w debacie, w tytule której postawiliśmy pytanie „Czy czeka nas społeczeństwo ludzi samotnych?”, zaproszeni zostali: Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, przedstawiciel Departamentu Samotności rządu Wielkiej Brytanii, prof. Elżbieta Mączyńska - członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, prof. Łukasz Okruszek - kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN, Przewodniczący Rady Naukowej IP PAN oraz Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia. Moderatorem panelu będzie Agaton Koziński.

Instytut POKOLENIA to państwowa jednostka budżetowa istniejąca od stycznia 2022 r. nadzorowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Do jej zadań należy inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzmacnianie trwałości więzi międzypokoleniowych, międzyludzkich oraz tożsamości budowanej w polskich rodzinach przez kolejne pokolenia; gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o istotnych zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych oraz kulturowych; aktywne uczestniczenie w debacie publicznej na temat procesów i zjawisk społecznych; tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń oraz współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie demografii i wspierania rodziny.

Nagranie z transmisji