prof. Łukasz Okruszek

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Absolwent studiów magisterskich z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (2010) oraz psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat (11.2016) oraz habilitację (10.2018) w dyscyplinie psychologii uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 2016 roku, związał się zawodowo z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Od 2018 profesor IP PAN, zaś od 2019 kierownik Pracowni Neuronauki Społecznej IP PAN. Autor lub współautor ponad 35 publikacji z listy JCR, laureat licznych nagród za działalność badawczą, w tym prestiżowej nagrody Prezesa PAN im. Andrzeja Malewskiego.