Pracownicze Plany Kapitałowe – przyszłość bez obaw.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem, w którym oszczędza już ponad 2,2 mln Polaków. Dzięki niemu pracujący mogą w nieskomplikowany sposób zyskać dodatkowe oszczędności. 


Obowiązek utworzenia PPK dla pracowników oraz innych osób zatrudnionych wymienionych w ustawie o PPK spoczywa na pracodawcy, natomiast uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Pracowników między 18. a 55. rokiem życia zapisuje automatycznie do PPK pracodawca. Mogą oni zrezygnować z oszczędzania, informując o tym pracodawcę. Osoby między 55. a 70. rokiem życia muszą same zadeklarować pracodawcy chęć przystąpienia do PPK. Pracownik w każdej chwili może zarówno zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do niego wrócić. 


Środki w PPK 

Standardowo wpłata pracownika na rachunek PPK to 2% wynagrodzenia, ale można ją zwiększyć (maksymalnie o 2%). Do tego pracodawca dokłada swoją cegiełkę, która wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika (maksymalnie 4%). Za pozostanie w programie PPK i aktywne uczestnictwo w nim (dokonywanie wpłat) przez co najmniej 3 miesiące otrzymuje się wpłatę powitalną od państwa w wysokości 250 zł, a za każdy rok oszczędzania 240 zł. Finalnie wpłaty pracownika stanowią ok. 40% zgromadzonych oszczędności. Reszta pochodzi od pracodawcy i państwa. 


Wypłata środków 

Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność osób oszczędzających. Mają do nich dostęp w każdej chwili i w każdej chwili mogą je wypłacić. Najkorzystniej dla pracownika jest jednak oszczędzać do 60. roku życia. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków trzeba bowiem liczyć się z podatkiem od zysków kapitałowych i możliwością zwrotu premii od państwa. 


Informacje 

Wszelkie informacje na temat PPK można znaleźć na specjalnie przygotowanym portalu www.mojeppk.pl oraz pod numerem infolinii: 800 775 775 

Więcej informacji na stronie www