prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski

Profesor, Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka

Profesor dr hab. inż. Władysław Mielczarski pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Posiada ponad 40 letnią praktykę w elektroenergetyce w Polsce i zagranicą, w krajach takich jak Australia, Kanada i Singapore. Brał udział w projektowaniu oraz wdrażaniu rynków energii elektrycznej w Australii, kanadyjskiej prowincji Ontario oraz Polsce.

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej w roku 1973. Kolejno w latach 1978 oraz 1987 uzyskuje stopień dr nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych, w roku 2002 tytuł profesora, a w roku 2005 stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1991-1992 pracował jako wykładowca na Curtin University of Technology w Perth, Zachodnia Australia, a od roku 1992 na stanowisku Associate Professor w Monash University w Melbourne do 2000 r. W latach 1996/1997, w czasie urlopu sabbatical, prowadził badania na Nanyang Technological University w Singapurze jako Research Associate. W latach 1992-1997 uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu rynku energii elektrycznej w Australii. W latach 1997-2001 uczestniczy w projektach wprowadzających rynek energii elektrycznej w prowincji Ontario w Kanadzie.

Dwukrotnie był doradcą rządu RP. Pracuje przy przygotowywaniu projektu polskiego rynku energii elektrycznej, który zostaje wdrożony w latach 2000-2001. W tym okresie bierze udział w projektowaniu zasad działania rynku bilansującego oraz opracowuje programy komputerowe – LPD – Linear Programming Dispatch do planowania pracy systemu elektroenergetycznego w systemie Day Ahead. Jako doradca Ministra Gospodarki w latach 2005-2007 przygotowuje program konsolidacji polskiej elektroenergetyki przyjęty w marcu 2006 przez rząd i wdrożony w latach 2006-2007 oraz uczestniczy w opracowaniu ustawy rozwiązujące kontrakty długoterminowe i wprowadzającej system opłat kompensacyjnych.

We wrześniu 2007 r. jest delegowany przez polski rząd do Komisji Europejskiej, gdzie pełni w latach 2007-2011 funkcję European Energy Coordinator w dyrekcji DG Energy będąc odpowiedzialnym za rozwój międzynarodowych połączeń transgranicznych systemów elektroenergetycznych w Północnej i Centralnej Europie. Z jego inicjatywy powstaje LitPol Link połączenie elektroenergetyczne Polski i Litwy, które zostało oddawane do eksploatacji w grudniu 2015r.

Jest założycielem corocznej konferencji “European Energy Markets”, największej międzynarodowej konferencji w tej dziedzinie. Dotychczas odbyło się 18 konferencji: maj 2005 – Łódź, wrzesień 2005 – Łódź, 2006 – Warszawa, 2007 – Kraków, 2008 – Lizbona, 2009 – Leuven, 2010 – Madryt, 2011 – Zagrzeb, 2012 – Florencja, 2013 – Sztokholm, 2014 – Kraków, 2015 – Lizbona oraz 2016 – Porto i 2017 – Drezno. Kolejna konferencja EEM18 odbyła się w dniach 27-29 czerwca 2018 roku w Łodzi. W roku 2019 konferencja odbyła się w Słowenii, a w 2020 r. w Szwecji. Konferencja gromadzi corocznie ponad 300 uczestników, a referaty konferencyjne są publikowane w bazie IEEE XPLORER.

Jego dorobek publikacyjny obejmuje jedenaście książek i wydań specjalnych, dwadzieścia rozdziałów w książkach, czterdzieści pięć artykułów w pismach naukowych oraz ponad 200 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych. Profesor W. Mielczarski kierował ponad sześćdziesięcioma projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za programy komputerowe optymalizujące pracę systemu elektroenergetycznego w obszarze rynku bilansującego. W roku 2021 zostaje odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.