Wiktor Pilarczyk

Z-ca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Wiktor Pilarczyk posiada 20-letnie doświadczenie menadżerskie w obszarach kontrolingu biznesowego, sprawozdawczości, strategii, sprzedaży, HR oraz procesów M&A. Przed dołączeniem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej sprawował funkcje nadzorcze oraz kierownicze.
W latach 2011-2021 jako Prezes Oddziału odpowiadał za rozwój sprzedaży w Grupie Polska Press a następnie jako Prezes Gdańskiego Oddziału Polska Press Grupy, gdzie wprowadzał strategiczne kierunki rozwoju obszaru komercyjnego. W latach 2008-2011 pracował w CEPD N.V. Holding, gdzie był odpowiedzialny m.in. za realizację projektów zwiększających efektywność przychodową jak i kosztową spółek z grupy kapitałowej na rynku Polskim, Litewskim jak i Wielkiej Brytanii.
W latach 2005-2008 pracował w PKN ORLEN gdzie odpowiadał m.in. za procesy integracji oraz nadzoru zagranicznych spółek z Grupy Kapitałowej, w tym Unipetrol jak i Mazeikiu Nafta. Pracował jako konsultant w GSI-SI Group a następnie w latach 2014-2022 prowadził działalność gospodarczą z zakresu doradztwa strategicznego, biznesowego i finansowego, świadcząc usługi podmiotom z branż innowacji w tym Media, ICT, Smart City. Zasiadał także w radach nadzorczych m.in. PBC jak i EKO-BABICE. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (Organizacja i Zarządzanie) i The George Washington University School of Biznes and Public Management, a także absolwentem studiów MBA. Od 2010 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych MBA, EMBA w GFKM.