Tomasz Baran

Wiceprezes Zarządu
Polski Bank Komórek Macierzystych

Tomasz Baran jest lekarzem (absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie, obecnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie), ukończył program MBA Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Quebec
w Montrealu (UQAM). Pełni funkcje wiceprezesa Polskiego Banku Komórek Macierzystych oraz członkiem zarządu Vita34 AG w Lipsku , obie firmy działają w Europie pod marką FamiCord świadcząc usługi bankowania komórek macierzystych w celu ich przeszczepiania. FamiCord jest największym bankiem w Europie i trzecim największym na świecie w tym obszarze.

Ponadto Tomasz Baran pełni kilka ról w spółkach z Grupy, z których najbardziej istotna to Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki FamiCordTx. FamiCordTx rozwija wytwarzanie w Polsce przełomowych leków antynowotworowych należących do kategorii CAR-