Robert Wade

Profesor globalnej ekonomii politycznej
London School of Economics

Robert H. Wade, pochodzący z Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, jest profesorem globalnej ekonomii politycznej w London School of Economics. Wcześniej pracował w Banku Światowym i wykładał w Princeton, MIT i Brown. W 2008 r. otrzymał nagrodę Leontiefa w dziedzinie ekonomii, a w 1992 r. nagrodę za najlepszą książkę z dziedziny ekonomii politycznej przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Nauk Politycznych