Robert Telus

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Robert Telus – obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Urodził się 18 kwietnia 1969r. Z wykształcenia inżynier środowiska. Od 2007 roku Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji. W 2021 został powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego w skład Rady Doradców Politycznych. Od 2019 roku przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Od 2021 r. również przewodniczący podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Od 2021 r. także zastępca przewodniczącego podkomisji stałej do spraw odnawialnych źródeł energii i nadzoru nad inwestycjami w energetykę jądrową. Jest również członkiem sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Należy do stałych delegacji parlamentarnych – jest przewodniczącym Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej oraz wiceprzewodniczącym Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej.

Pełni również funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło Życie i Akcji Katolickiej. Jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Sołtysów oraz Parlamentarnego Zespołu Strażaków. Wcześniej pracował jako dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Przez wiele lat kierował Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Opocznie. Jest współzałożycielem fundacji "Dar dla Potrzebujących", której największym osiągnięciem jest otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna. Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Prywatnie ma żonę i czwórkę dzieci. Z żoną Małgorzatą stworzył rodzinę zastępczą dla piątki dzieci. Minister rolnictwa z zawodu jest rolnikiem. Posiada gospodarstwo ekologiczne w Ostrowie koło Opoczna (woj. łódzkie). Jego pasją jest hodowla koni.