Rafał Kiliński

Prezes zarządu Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Prezes i twórca TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 25 lat związany z rynkiem ubezpieczeń.

Absolwent Katedry Bankowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów Executive Master of Bussines Administration we Francuskim Instytucie Zarządzania. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę w sektorze finansowym zaczynał w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku (później Fortis Bank Polska). Pracował następnie w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta”. Utworzył w Gdańsku oddział renomowanej międzynarodowej firmy brokerskiej Marsh i nim kierował. Jednocześnie, jako szef Praktyki Marine&Aviation na Europę Środkowo-Wschodnią, odpowiadał w Marsh za plasowanie ryzyk w branżach morskiej i lotniczej.

Od 2004 roku związany z PZU. Początkowo jako Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego i Dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego w Oddziale Okręgowym PZU w Gdańsku, następnie Dyrektor Generalny ds. Klientów Korporacyjnych i Dyrektor Generalny ds. Klientów Strategicznych w całej spółce. W 2015 roku, jako pełnomocnik Zarządu PZU, stworzył największe w Polsce Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.