dr hab. Małgorzata Podrecka

Wiceprezes zarządu Grupy CANPACK

Doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studentka Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (program Tempus), stypendystka Bawarskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Nauki i Sztuki (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), absolwentka LO im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

W Grupie CANPACK odpowiedzialna za obsługę prawną i zgodność (compliance), zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu i komunikację.

Od 2021 roku członkini Rady Nadzorczej Pałac Saski sp. z o.o., a także Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 2011–2016 wiceprezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i arbitrażu.