Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 1 (17.11.2022)
13:00‑13:45 - Scena Główna

Gospodarka o obiegu zamkniętym – współpraca biznesu, nauki i regulatora

Gospodarka

W dobie zmian klimatycznych i związanych z tym realnych zagrożeń, już nie ma odwrotu od gospodarki cyrkularnej. Dziś konieczne jest myślenie systemowe, znajdowanie powiązań i synergii między uczestnikami rynku, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu racjonalne wykorzystanie zasobów, wydłużenie życia produktów oraz zminimalizowanie ich wpływu na środowisko. Kluczowe jest, aby Polska uczestniczyła w tej prośrodowiskowej transformacji, budując jednocześnie zdolności w obszarze przetwarzania odpadów i uzyskiwania surowców, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. Bez tego elementu, nie zapewnimy polskim przedsiębiorcom dostępu do surowców z recyklingu, a wzrost Unii Europejskiej ma być w przyszłości oparty o takie surowce. I choć w łańcuchu wartości jest wiele podmiotów, ważne jest, by wszyscy współpracowali na rzecz osiągnięcia celów środowiskowych, a spójna legislacja zarówno na poziomie unijnym, jaki i krajowym wspierała ich realizację. Na jakim etapie transformacji w kierunku GOZ jest dziś Polska?

Nagranie z transmisji