Krzysztof Papadis

Prezes zarządu
Smart Target Sp. z o.o.

Przedsiębiorca, inwestor, praktyk sprzedaży i wolontariusz wpierający wiele inicjatyw społeczno - ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Pedagogiki Specjalnej Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, dyplomowany ratownik medyczny. Posiada ponad 26 lat doświadczenia w sprzedaży i ponad 21 lat w zarządzaniu. Jako konsultant od 14 lat zajmuje się usprawnianiem procesów w przedsiębiorstwach swoich klientów. Od ponad 4 lat dzieli się swoim doświadczeniem biznesowym w ramach największego stowarzyszenia przedsiębiorców w województwie pomorskim - Pracodawców Pomorza.
Wspierał rozwój firm z Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni oraz Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Od lat zaangażowany jest przy organizacji Konferencji medycyny taktycznej „PARAMEDYK”, której pomysłodawcą i organizatorem jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku. Konferencja ta połączona jest warsztatami i zawodami w ramach, których rywalizują zespoły antyterrorystyczne podległe Ministerstwom: Obrony Narodowej, prawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przez 8 lat był przewodnikiem psa oraz ratownikiem wysokościowym w Grupie Ratowniczo - Poszukiwawczej OSP w Gdańsku, ściśle współpracując ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą PSP w Gdańsku.

Prywatnie pasjonuje się strzelectwem i szeroko pojętą obronnością. W 2005 roku uzyskał tytuł Instruktora Sportu o specjalizacji Strzelectwo. Efektem połączenia pasji z doświadczeniem zawodowym jest rozpoczęcie produkcji Trenażera Strzeleckiego Smart Target, który pozwala szlifować umiejętności strzeleckie poza strzelnicami. Kolejnym produktem jest wkładka laserowa do replik ASG.
Połączenie obu rozwiązań pozwala uczynić szkolenie w posługiwaniu się bronią procesem masowym, bezpiecznym i o maksymalnie niskich kosztach treningu.