Krystian Wiercioch

Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

Krystian Wiercioch posiada 23-letnie doświadczenie w działalności nadzorczej. W latach 1999-2002 r. pracował w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór bieżący nad zakładami ubezpieczeń oraz za wykonywanie zadań kontrolnych w zakresie wyceny rezerw. Od 2002 roku zatrudniony w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 2006 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie piastował stanowiska kierownicze w obszarze nadzoru nad sektorem ubezpieczeń. Od 2009 roku Zastępca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych. Odpowiadał m.in. za planowanie i realizację kontroli w zakładach ubezpieczeń, u dystrybutorów ubezpieczeń a także w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych. Brał m.in. udział w przygotowywaniu wytycznych i rekomendacji nadzorczych oraz w prowadzeniu procesów przedaplikacyjnych i aplikacyjnych modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń. Od 2020 r. p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego, gdzie nadzorował sprawy sektora ubezpieczeń dot. wypłacalności, oceny ryzyka, licencjonowania i autoryzacji oraz inspekcji.

W latach 2014-2020 przedstawiciel UKNF w International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Od 2021 roku Członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę dyplomową w zakresie zastosowań matematyki w finansach. Uczestnik licznych szkoleń, kursów i seminariów z zakresu ubezpieczeń i aktuariatu.