Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych / Adiunkt
Instytut Finansów MF / Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Doktor nauk społecznych. Kierownik Zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych Instytutu Finansów (przy Ministerstwie Finansów). Adiunkt w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie. Członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy.
Ekspertka w zakresie polityki publicznej, badań społecznych i ekonomii behawioralnej. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (SGGW), badań marketingowych (SWPS), zarządzania marką (SGH) oraz historii sztuki (Collegium Civitas). Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze, analityczne, naukowe, eksperckie i edukacyjne oraz w działalności samorządu terytorialnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz ekspertyz związanych z politykami społeczno-gospodarczymi, rozwojem, dziedzictwem kulturowym, kulturą, kreatywnością, turystyką, zaufaniem, kapitałem społecznym, samorządem terytorialnym, kryzysami i finansami publicznymi.

Autorka dwóch książek „Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce.
Doświadczenia-Reguły-Model” (ISP, 2023), „Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektów zewnętrznych ich działalności” (Difin, 2021).