Kamil Adamczyk

Główny specjalista ds. legislacji
Departament Energii Jądrowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Od 2014 r. zajmuje się opracowywaniem projektów ustaw i innych regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej w ministerstwach realizujących Program polskiej energetyki jądrowej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a następnie prowadzeniem ich procesu legislacyjnego. Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych dot. inwestycji w zakresie elektrowni jądrowych, które wydawane są przez Ministra Klimatu i Środowiska. Specjalizuje się w tematyce procedur prawnych związanych z budową elektrowni jądrowych. Autor kilku prac naukowych w tym zakresie.

Współautor i koordynator prac legislacyjnych niedawnej nowelizacji tzw. specustawy jądrowej, która wprowadziła daleko idące usprawnienia do procedur administracyjnych związanych z budową w Polsce elektrowni jądrowych. Prowadził proces legislacyjny kluczowych rządowych dokumentów strategicznych dot. sektora jądrowego, w tym aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej z 2020 r.

Od 2015 r. przedstawiciel Polski w Komitecie Prawa Jądrowego Agencji Energii Jądrowej OECD w Paryżu, a od 2019 r. – członek Zespołu Doradczego ds. Prawnych europejskiego zrzeszenia przemysłu jądrowego nucleareurope (d. Foratom) z siedzibą w Brukseli. Od 2023 r. członek-sekretarz zespołu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce będącego forum dialogu ministerstwa z inwestorami SMR oraz wielkoskalowej energetyki jądrowej.

Ukończył szereg zagranicznych szkoleń, kursów i wizyt studyjnych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej lub kraje będące dostawcami technologii jądrowych. W ich trakcie poznał rozwiązania prawne, instytucjonalne i organizacyjne dot. sektora energetyki jądrowej w najbardziej zaawansowanych krajach rozwijających programy jądrowe (m.in. USA, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Korea Południowa).

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego, dyplomant International School of Nuclear Law (wspólny projekt University of Montpellier we Francji i Agencji Energii Jądrowej OECD), absolwent aplikacji legislacyjnej organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji.

Interesuje się możliwościami usprawnień procesu licencjonowania elektrowni jądrowych z wykorzystaniem rozwiązań zagranicznych i dobrych praktyk innych branż (np. lotnictwa cywilnego).