Janusz Włodzimierz Adamowski

Dziekan Wydziału
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Janusz Włodzimierz Adamowski – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) oraz Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor tytularny (2008). Pracuje na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Dziekan tego Wydziału w kadencji 2016-2020 i ponownie w kadencji 2020-2024. Uprzednio (2008-2016) dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, wcześniej (1999-2008) – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW.

W przeszłości dwukrotnie członek Komitetu Nauk Politycznych PAN,
ostatnio także (w kadencji 2021 – 2022) – członek Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN. Czterokrotnie powoływany przez KRRiT do Rady Nadzorczej spółki Polskie Radio SA, ostatnio (2014-2016) jako jej przewodniczący. Członek rad naukowych i programowych jednostek badawczych oraz czasopism naukowych, m.in. przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Studia Medioznawcze”, autor wielu publikacji na temat systemów medialnych Polski, Kanady, Rosji, Stanów Zjednoczonych AP oraz Wielkiej Brytanii.

Ekspert PKA w latach 2002-2020. Członek Jury w konkursach dziennikarskich, m.in. przewodniczący Kapituły Nagrody Dziennikarskiej im. B. Prusa. Odbył staże naukowe w Kanadzie (George Brown College i Centennial College w Toronto), Rosji (Państwowy Uniwersytet Moskiewski),
USA (Indiana State University) i Wielkiej Brytanii (Wolfson College – University of Cambridge oraz University of Sussex).

Promotor 16 rozpraw doktorskich oraz opiekun naukowy ponad 400 prac magisterskich i dyplomowych. Recenzent w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Honorową Odznaką Polskiego Radia.