Ernest Michałowski

Główny specjalista ds. globalnej konkurencyjności UE w KPRM

Ekspert Rządowego Centrum Analiz opiniujący projekty aktów legislacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej. Analityk strategiczny. Twórca zespołów konsumencko - sprzedażowych w branży Beauty. Project manager.
Szczególnie zainteresowany społeczno psychologicznymi uwarunkowaniami integracji europejskiej oraz współpracą społeczeństw regionu Trójmorza. Hobbysta strzelectwa sportowego.
Absolwent Prawa Unii Europejskiej oraz European Studies na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Stypendsta Katholieke Universiteit Leuven. MBA oraz International Finance w EY academy of business oraz SGH.