Wydarzenie
7 edycja Warszawa / Dzień 1 (22.06.2022)
10:00‑10:45 - Scena Debat 2

Kształtowanie i integracja młodych liderów w Trójmorzu jako skuteczna droga Budowy Wspólnoty Narodów Trójmorza i ich efektywnego działania

Polityka, bezpieczeństwo

Głównym celem panelu jest operacjonalizacja integracji i kształtowania młodych liderów w krajach Trójmorza. Działania te zostanę zrealizowane poprzez organizację Forum Młodego Pokolenia Schumana z Trójmorza. Jednak sama inicjatywa będzie jedynie początkiem kształtowania całego ruchu młodych liderów. Planujemy cykliczne spotkania dla liderów Trójmorza i budowanie relacji w środowisku młodych ludzi wyznających wartości jakimi kierował się Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman. Chcemy również ustalić działania mające na celu realizację tego projektu. Ważnym elementem będzie zwrócenie uwagi na to jakie są oczekiwania młodych liderów i jak powinni oni realizować zadania w przestrzeni kulturowej, gospodarczej, naukowej i politycznej by kształtować rzeczywistość w myśl wartości chrześcijańskich. Dzisiaj, gdy tak często się słyszy o przywództwie młodych w różnych dziedzinach życia, warto sobie zadać pytanie jak skutecznie formować nowych liderów, by umieli dążyć do celów, jednocześnie zachowując zasady którymi kierował się m. in. Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman.

Nagranie z transmisji