Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu
Orlen Synthos Green Energy

Dawid Jackiewicz - Wiceprezes Zarządu W latach 2018-2022 Dawid był doradcą Zarządu Unipetrol A.S – największego w Republice Czeskiej koncernu rafineryjno-petrochemicznego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja), gdzie zasiadał w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Dawid trzykrotnie piastował mandat posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji) z okręgu wrocławskiego. W tym okresie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego oraz członka Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Od 2003 do 2005 roku był wiceprezydentem Wrocławia nadzorującym obszary architektury i budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju miasta, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. Dawid Jackiewicz jest wiceprezesem Zarządu Fundacji DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych) oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W latach 2019-2020 był członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Żonaty, ma dwoje dzieci.