prof. dr hab. Czesław Kłak

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Prokurator Prokuratury Krajowej, członek Trybunału Stanu, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Dyrektor Ośrodka Kryminalistyki i Nauk Sądowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, autor ponad 160 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa konstytucyjnego, nauki legislacji, a także współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.