Wydarzenie
7 edycja Rzeszów / Dzień 2 (18.11.2022)
10:00‑10:45 - Scena Debat

Legislacja unijna – prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym

Polityka, bezpieczeństwo

Tematyka panelu skłoni panelistów do rozważań dot. prymatu Konstytucji RP nad prawem unijnym. Obowiązująca aktualnie w Polsce hierarchia źródeł prawa wskazuje, że Konstytucja RP jest najważniejszym prawem, zaś wszystkie pozostałe akty normatywne muszą być z nią zgodne. Od wielu lat w Polsce rozbrzmiewa dyskusja nad podporządkowaniem prawa stanowionego przez jurysdykcję europejską. O tych ważnych dla polskiej demokracji zagadnieniach rozmawiać będą nie tylko teoretycy, ale również praktycy biorący udział w panelu.

Nagranie z transmisji