Cristina Cocîrlă

Dyrektor Marketingu InvestRomania

Jako Dyrektor Działu Promocji w InvestRomania, krajowym "one stop shop dla inwestorów zagranicznych", przez ponad 8 lat a także w GM InvestRomania przez prawie 2 lata, Cristina ułatwiła realizację portfela projektów inwestycyjnych o wartości 7 miliardów euro, prowadząc działania polegające na przedstawianiu dostosowanych do potrzeb ofert krajowych i propozycji biznesowych głównym firmom międzynarodowym, a także wspierając politykę w zakresie najlepszych interesów inwestorów i doradzając decydentom w celu utrzymania równych szans dla firm międzynarodowych i złagodzenia barier inwestycyjnych.

Posiadając 18-letnie doświadczenie w dyplomacji międzynarodowej i rozwoju biznesu, Cristina zarządzała również relacjami i działaniami organizacji mającymi na celu sprowadzenie nowych projektów inwestycyjnych na rumuńskie wybrzeże, pozyskiwanie zagranicznych podmiotów, zarządzanie B2B, B2G, działaniami matchmakingowymi, grupami zadaniowymi i spotkaniami z międzynarodowymi firmami i odpowiednimi podmiotami.

Pani Cocîrlă prowadziła również działalność doradczą dla firm międzynarodowych poszukujących w regionie/kraju możliwości realizacji projektów, przygotowując propozycje dostosowane do potrzeb inwestora w celu zapewnienia sobie czołowej pozycji na "krótkiej liście", identyfikując możliwości rozwoju dla firm zagranicznych rozważających rozpoczęcie działalności na rynku krajowym, propozycje biznesowe dostosowane do potrzeb klienta oraz współpracując z władzami publicznymi w celu złagodzenia barier inwestycyjnych i ułatwienia realizacji projektów.

Pani Cocîrlă posiada tytuł licencjata w dziedzinie prawa i została przeszkolona w zakresie polityki BIZ w Joint Wienna Institute.