Anna Elżbieta Fotyga

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Urodziła się w Lęborku 12 stycznia 1957 roku. Od 8 roku życia związana z Gdańskiem. Ukończyła ekonomię na Wydziale Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim (1981), odbyła staże podyplomowe w Departamencie Pracy Stanów Zjednoczonych i Cornell University w Nowym Jorku (1991), a także uczestniczyła w programach podyplomowych organizowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1995) oraz Krajowej Szkole Administracji Publicznej wspólnie z duńską szkołą Administracji Publicznej (2000).
Karierę rozpoczęła w Komisji Krajowej NSZZ Solidarności, gdzie była odpowiedzialna za sprawy zagraniczne. W kolejnych latach działalności w „Solidarności” stała się bliskim współpracownikiem wiceprzewodniczącego Związku - Lecha Kaczyńskiego. Była Posłem do Parlamentu Europejskiego wybranym w pierwszych polskich wyborach (2004-2005). W latach 2006-2007 pełniła urząd Ministra Spraw Zagranicznych RP i Przewodniczącej Komitetu Integracji Europejskiej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (2007-2008), Poseł na Sejm RP (2011-2014), ponownie Poseł do Parlamentu Europejskiego (od 2014). Przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony Parlamentu Europejskiego (2014-2019).
Prywatnie zainteresowana literaturą i muzyką klasyczną. Uwielbia jazdę na rowerze i nartach.