Niezawodna dystrybucja warunkiem powodzenia transformacji energetycznej kraju

Modernizacja sieci dystrybucyjnej jest jednym z najważniejszych warunków powodzenia transformacji energetycznej w Polsce. Od stanu infrastruktury dystrybucyjnej zależy tempo realizacji procesu transformacji, a skala wyzwań inwestycyjnych, technicznych i organizacyjnych stojących przed tym obszarem energetyki jest ogromna. Wdrażane obecnie i planowane kolejne projekty prowadzą do skoku technologicznego w obszarze dystrybucji, który umożliwi zaspokojenie przyszłych, stale rosnących potrzeb gospodarki oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii – zarówno zawodowych, przemysłowych jak i prosumenckich. Na wagę obszaru dystrybucji w Grupie PGE wskazuje również niedawno zakończona emisja akcji PGE o wartości 3,2 mld zł, z których połowa zostanie przeznaczona na przyspieszenie inwestycji w sieci dystrybucyjne. Dzięki pozyskanym środkom PGE zwiększy udział podziemnych linii kablowych, przyspieszy proces wprowadzania inteligentnych liczników oraz zwiększy efektywność procesów przyłączeniowych nowych odbiorców oraz źródeł wytwarzania energii.

Wsparcie rozwoju OZE przez rozbudowę sieci dystrybucyjnej

W Grupie PGE już od kilku lat prowadzone są prace nad kapitałochłonnymi projektami dystrybucyjnymi o charakterze strategicznym. Z roku na rok inwestycje w obszarze dystrybucji rosną. W 2019 roku PGE rozpoczęła realizację programu zwiększenia w strukturze sieci średniego napięcia do 30 proc. udziału linii kablowych, czyli linii dystrybucyjnych poprowadzonych pod ziemią. Poziom ten zostanie osiągnięty do 2030 roku. Program gwarantuje nie tylko poprawę parametrów jakościowych dostaw energii, ale również zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,5 mln klientów.

Rozbudowa infrastruktury energetycznej to również możliwości przyłączania rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji prosumenckich. PGE na bieżąco analizuje przyszły rozwój sieci i, oceniając wszelkie ryzyka związane z tym obszarem, elastycznie reaguje na szybki rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wzrost potrzeb prosumenckich. W 2021 roku Grupa PGE odnotowała rekordowy wzrost przyłączeń nowych źródeł odnawialnych. W 2021 roku do sieci PGE przyłączonych zostało ponad 140 tys. przydomowych mikroinstalacji o łącznej mocy blisko 1 GW. Transformacja energetyczna wymaga nowych mocy przyłączeniowych – program inwestycyjny Grupy PGE wychodzi temu naprzeciw.

Zdalne liczniki u wszystkich klientów do końca 2030 r.

Dużym wyzwaniem, wynikającym wprost z ustawy Prawo energetyczne, jest projekt instalacji liczników zdalnego odczytu (LZO), którego pilotaż odbył się w PGE już w 2016 roku. Z uwagi na skalę oraz budżet, to bardzo ważna inwestycja Grupy na najbliższe lata. Pomimo że ustawa nakłada na operatorów systemu dystrybucyjnego obowiązek instalacji liczników zdalnego odczytu docelowo u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych do 2030 roku Grupa PGE planuje opomiarować licznikami zdalnego odczytu wszystkich swoich klientów do końca 2030 roku.

Sieć LTE450 – nie tylko nowoczesna łączność dyspozytorska

Elementem niezbędnym do realizacji obecnych i przyszłych zadań Operatora Sieci Dystrybucyjnej jest niezawodna sieć łączności szerokopasmowej LTE450. W kwietniu 2022 roku spółki z Grupy PGE – PGE Dystrybucja i PGE Systemy podpisały umowę ramową na budowę i utrzymanie sieci łączności specjalnej w technologii LTE450. Na bazie sieci LTE450 będą w szczególności realizowane usługi w ramach nowoczesnej łączności dyspozytorskiej, transmisji danych na potrzeby zarządzania infrastrukturą energetyczną, komunikacji z licznikami inteligentnymi, zarządzania majątkiem technicznym czy obsługi terminali do zarządzania pracą elektromonterów w terenie.

Do 2030 r. Grupa PGE przeznaczy na inwestycje 75 mld zł. Obszar dystrybucji to szczególnie ważny element polityki inwestycyjnej Grupy PGE. Na modernizację i rozbudowę linii dystrybucyjnych zostanie przeznaczone co najmniej 30 proc. nakładów inwestycyjnych Grupy PGE do 2030 r. To pokazuje skalę wyzwań, wagę inwestycji i realne wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, dla których niezawodność dostaw energii elektrycznej jest podstawą działalności biznesowej, ale również codziennego życia gospodarstw domowych.