Jak PGE zapewnia węgiel na zimę

Jednym z głównych założeń bezpieczeństwa energetycznego państwa jest zapewnienie Polakom energii elektrycznej i ciepła. W obecnej sytuacji jest to nierozerwalnie związane z dostępnością węgla. PGE Paliwa, spółka z Grupy PGE, już od końca września sprzedaje importowany węgiel. Jednocześnie, sprzedaż węgla brunatnego uruchomiła także spółka PGE GiEK. Kto zatem może kupić węgiel od PGE?

W ramach zakupu preferencyjnego, importowany węgiel kamienny mogą zakupić gminy, gminy sąsiednie lub inne podmioty będące pośredniczącymi podmiotami węglowymi. Natomiast w ramach działalności handlowej spółki, węgiel mogą nabyć klienci instytucjonalni (np. szpitale, szkoły, ośrodki zdrowia, domy pomocy społecznej lub inne), przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności zawodowej wykorzystują węgiel kamienny (w tym gospodarstwa rolne lub gospodarstwa ogrodnicze) oraz pośredniczące podmioty węglowe. Oferta nie jest przeznaczona do sprzedaży detalicznej.

W ramach zakupu preferencyjnego, cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech oraz węgla typu miał energetyczny to 1500 zł brutto. W ramach działalności handlowej spółki, cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech to około 1890 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem oraz cena węgla typu miał energetyczny to około 1550 zł netto plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem. Minimalny wolumen zamówienia to 25 ton. Każdy dodatkowy wolumen musi odpowiadać wielokrotności tej wielkości.

Szczegóły oferty PGE Paliwa, niezbędne informacje i formularz zamówienia znajdują się na stronie www.gkpge.pl/zakup-wegla. Po złożeniu zapytania o ofertę poprzez formularz, pracownik Działu Handlowego PGE Paliwa skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia szczegółowej oferty i podpisania umowy sprzedaży węgla.

W przypadku węgla brunatnego, do 30 kwietnia 2023 roku, można go kupić bezpośrednio z dwóch największych polskich kopalń: Kopalni w Bełchatowie i Turowie. Oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, a także dla odbiorców instytucjonalnych, m.in. wspólnot mieszkaniowych, organów administracji publicznej, jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji oświatowych, żłobków i klubów dziecięcych, jednostek pomocy społecznej i służby zdrowia oraz organizacji o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacji i stowarzyszeń.

Limit zakupu na węgiel brunatny dla odbiorców indywidualnych na jedno gospodarstwo wynosi od 2 do 6 ton na sezon grzewczy, do wykorzystania na własne potrzeby grzewcze w gospodarstwie domowym, które zgłosiło w deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków węgiel jako paliwo opałowe. Dla odbiorców instytucjonalnych limit zakupu węgla brunatnego wynosi od 2 do 26 ton na sezon grzewczy do wykorzystania w podmiocie instytucjonalnym jako paliwo opałowe.

Szczegółowe zasady sprzedaży węgla brunatnego z kopalń PGE GiEK znajdują się na stronie internetowej PGE w zakładce „Sprzedaż węgla brunatnego” oraz na stronach Kopalni Turów i Kopalni Bełchatów w zakładkach „Oferta”. Dla wszystkich odbiorców obowiązują te same cenniki poszczególnych frakcji węgla brunatnego.

PGE zaprasza wszystkie samorządy do skorzystania z oferty na zakup węgla importowanego od spółki PGE Paliwa. Węgiel oferowany przez PGE Paliwa jest certyfikowanym, spełniającym wszystkie normy jakościowej produktem o wysokiej kaloryczności przeznaczonym do spalania zarówno w małych przydomowych piecach, jak i w piecach ciepłowniczych.