Grupa PZU: zapewniamy to, co dziś najcenniejsze – bezpieczeństwo

Trudne czasy wymagają wsparcia sprawdzonych i zaufanych partnerów. Globalna pandemia, zakłócenia łańcuchów dostaw, inflacja, zagrożenia cybernetyczne czy wojna w Ukrainie sprawiły, że nadrzędną wartością dla obywateli, przedsiębiorców i państw stało się wielowymiarowe bezpieczeństwo. To nasza domena jako największego i ulubionego ubezpieczyciela Polaków. Grupa PZU ma potencjał, doświadczenie i nowatorskie rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom odpowiednie przygotowanie się na współczesne wyzwania, zminimalizowanie możliwych ryzyk i konsekwentne realizowanie ambitnych planów biznesowych i życiowych nawet w bardzo wymagającym otoczeniu.      

Grupa PZU stanowi dziś ważny filar polskiej gospodarki, ubezpieczając majątek i pracowników największych, ale też małych i średnich przedsiębiorstw, zapewniając finansowanie dla ich inwestycji rozwojowych, aktywnie wspierając wielką transformację energetyczną, wreszcie dbając o bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne większości polskich rodzin. Jesteśmy największym konglomeratem finansowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a nasze skonsolidowane aktywa przekraczają 400 mld zł. Tylko w Polsce Grupa PZU, wraz z wchodzącymi w jej skład Bankiem Pekao i Alior Bankiem, ma ok. 22 mln klientów korporacyjnych i indywidualnych. Osiągane regularnie ponadprzeciętne wyniki stawiają Grupę PZU wśród najbardziej rentownych i wypłacalnych ubezpieczycieli w Europie, a akcjonariuszom zapewniają atrakcyjne dywidendy. Na czele Grupy stoi spółka ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych PZU SA, od 2010 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dzięki zdywersyfikowanej działalności, jesteśmy w stanie zadbać o pełne spektrum potrzeb klientów. Jesteśmy liderem rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych oraz ubezpieczeń na życie, znajdujemy się także w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, prywatnej opieki zdrowotnej czy dobrowolnych programów emerytalnych. Realizując strategię Grupy PZU „Potencjał i rozwój” na lata 2021-2024, rozwijamy kompleksowe ekosystemy, integrujące w jednym miejscu wiele produktów i usług finansowych z tych obszarów oraz rozbudowane pakiety usług assistance, benefitów pracowniczych. Dzięki kulturze innowacji i szerokiej współpracy ze startupami, jesteśmy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie ubezpieczycieli w Europie, a nasi klienci korzystają z najnowszych rozwiązań w dziedzinie fintech, insurtech, healthtech.

Mamy świadomość swojego wpływu na otoczenie i rozwijamy nasz biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Czynniki ESG są uwzględniane w każdej sferze działalności Grupy PZU. Mocno ograniczamy nasz swój ślad węglowy, by najdalej do 2024 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Pomagamy osiągnąć ten cel również naszym kooperantom i kluczowym klientom biznesowym. Grupa PZU aktywnie wspiera proces transformacji energetycznej polskiej gospodarki. Tylko w ciągu ostatniego roku zaangażowaliśmy 420 mln zł w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych, a kolejnych 300 mln zł ulokowaliśmy w obligacjach ESG. Wprowadziliśmy też unikatowe na rynku polskim ubezpieczenia instalacji OZE oraz korzyści uzyskiwanych z produkcji zielonej energii dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. 

Grupa PZU jest też doskonale znana z zaangażowania społecznego, m.in. jako organizator wielu programów prewencyjnych zwiększających bezpieczeństwo lokalne społeczności lub programów profilaktycznych w obszarze zdrowia, sponsor klubów, drużyn i gwiazd sportu – w tym najlepszej na świecie tenisistki Igi Świątek, mecenas najważniejszych instytucji i wydarzeń kulturalnych. W minionych latach na dużą skalę wsparliśmy walkę z COVID-19, a dziś pomagamy uchodźcom z Ukrainy.