Energia Odnawialna elementem niezależności energetycznej

Niezależność energetyczna powinna być budowana w oparciu o dostępne lokalnie źródła energii. Szczególnie ważne są te niewyczerpalne, naturalne i bezpieczne dla środowiska. W połączeniu z rządowym programem budowy mocy jądrowych będą one stanowić w przyszłości o suwerenności energetycznej Polski.

Budowanie niezależności energetycznej Polski w oparciu o lokalnie dostępne złoża surowców energetycznych od dziesiątek lat stanowiły podstawę zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej dla krajowej gospodarki i gospodarstw domowych. W ten właśnie sposób powstawały krajowe węglowe jednostki wytwórcze korzystające z zasobów polskich kopalń. Tymczasem współczesna polska energetyka rozpoczęła ambitny program dekarbonizacji wytwarzania. Transformacja energetyczna trwa, mimo, że jeszcze przez kilkanaście następnych lat węgiel będzie stanowić ważny element wspierający proces zmian w kierunku neutralności klimatycznej systemu energetycznego. Dzięki stabilnym węglowym źródłom wytwarzania możliwy będzie rozwój źródeł odnawialnych, uzupełnianych wytwarzaniem konwencjonalnym w czasie gdy np. ze względu na brak wiatru nie jest dostępna energia elektryczna produkowana w farmach wiatrowych.

Energia napędzana mocą wiatru i słońca

Na koniec 2021 roku według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana farm wiatrowych w Polsce wyniosła ok. 7 GW. Grupa PGE posiada aktualnie moc zainstalowaną w technologii onshore na poziomie ponad 770 MW i jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, z udziałem rynkowym mocy zainstalowanych w farmach wiatrowych w Polsce na poziomie 11 proc. Oprócz mocy w wietrze PGE prowadzi program inwestycji w fotowoltaikę, który tylko w tym roku ma portfolio szacowane na 260 MW. Dzięki uruchomionemu na początku kwietnia 2022 roku postępowaniu przetargowemu na budowę elektrowni PV Jeziórko, powstanie jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce – jej docelowa moc zainstalowana wyniesie 153 MW.  Morska i lądowa energia wiatrowa oraz energia fotowoltaiczna, to czyste formy energii wyprodukowane całkowicie niezależnie od cen paliw, koniunktury gospodarczej i geopolityki.

Droga do transformacji energetyki przez moc bałtyckiego wiatru

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku zakłada, że do 2030 roku moc zainstalowana farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim osiągnie 5,9 GW, choć ze względu na potencjał Bałtyku te założenia będą aktualizowane. W tym czasie powstanie największa morska farma wiatrowa w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej o mocy 2,5 GW, budowana przez PGE we współpracy z Ørsted. Kolejny projekt o mocy 1 GW jest również w fazie intensywnych przygotowań. Druga faza rozwoju morskich farm wiatrowych wskazuje, że do 2040 roku moc zainstalowana morskiej energetyki w Polsce wzrośnie do 11 GW. Długoterminowym strategicznym celem Grupy PGE jest budowa farm wiatrowych o mocy co najmniej 6,5 GW do 2040 roku. Aby go osiągnąć, złożyła osiem wniosków o pozwolenia na budowę kolejnych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Instalacje o mocy 3,5 GW są już w fazie inwestycyjnej. Kolejne morskie projekty Grupy PGE będą rozwijane samodzielnie oraz we współpracy m.in. z polskimi koncernami energetycznymi Tauron i Enea.

Polskie morze i wiatr to czyste lokalne zasoby, które będą dostarczać zieloną energię do milionów domów w całej Polsce. Transformacja energetyczna nabiera nowego wymiaru, także poprzez zaangażowanie akcjonariuszy PGE, dzięki którym Grupa PGE pozyskała z emisji akcji kwotę 3,2 mld zł, co pozwoli na wzmocnienie Grupy oraz realizację ambitnych planów inwestycyjnych związanych z transformacja energetyczną.