Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
14:30‑15:15 - Scena Debat 2

Sektor deep tech jako odpowiedź
na czasy kryzysu oraz budowę niezależności gospodarczej
i współpracy regionalnej krajów Trójmorza

Technologia

Przewaga konkurencyjna państwa i regionu budowana poprzez budowę firm wysokich technologii
Aspekty technologii dual-use
Wykorzystanie technologii kosmicznych
Komercjalizacja projektów deep tech oraz wyzwania ekonomiczne i polityczne
Współpraca międzyregionalna przy projektach deep tech

Nagranie z transmisji