Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 2 (22.06.2023)
13:00‑13:20 - Scena Główna

Sebastian Stodolak
Protezy wolności

Społeczeństwo

Niebezpieczne zjawisko, jakim jest próba poszerzania wolności obyczajowej do granic absurdu, która ma zrekompensować coraz mniejszą wolność indywidualną w rozumieniu ekonomicznym, czyli to, jak i na co wydaje się swoje pieniądze jest coraz silniej prześwietlane i regulowane.

Nagranie z transmisji