Wydarzenie
8 edycja Warszawa / Dzień 1 (21.06.2023)
13:00‑13:45 - Scena Główna

Rola kobiet w budowaniu
przyszłości świata

Społeczeństwo

Rola kobiet w budowaniu przyszłości świata jest niezwykle istotna i ma wiele wymiarów. Kobiety mają unikalne doświadczenia i perspektywy, które są istotne dla podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Ich wkład jest niezastąpiony w procesach planowania, polityki, nauki, biznesu i społeczności lokalnych. Należy podkreślić, że rola kobiet w budowaniu przyszłości świata jest nieodzowna dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, równości płci, sprawiedliwości społecznej i pokoju. Zachęcanie do pełnego uczestnictwa kobiet we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego jest kluczowym krokiem w budowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich.