Wojciech Gerwel

Podskeretarz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wojciech Gerwel jest zawodowym dyplomatą. Od sierpnia 2018 roku był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Przed objęciem funkcji ambasadora, był pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz piastował stanowisko „fellow” w Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda.

Wcześniej, m.in. kierował referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ, a także piastował stanowisko ds. rynków pozaeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 r. do 2014 r. pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi. Przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji pracował jako analityk w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies (projekt U.S.-EU-Poland Action Commission pod nadzorem Zbigniewa Brzezińskiego).

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też konsulting dla zrzeszenia siedmiu plemion indiańskich w Kanadzie (Treaty 8 Tribal Association – Treaty and Aboriginal Rights Research). Ukończył dwuletnie studia magisterskie w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown (Centrum Niemcoznawstwa i Europeistyki) oraz studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i politologii na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver.

Studiował też w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu (nauki społeczne i międzynarodowe – roczny program), w Lester B. Pearson United World College w Victorii w Kanadzie, a także w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Ma żonę i córkę. Posługuje się językami angielskim i francuskim, a w ograniczonym stopniu również językami niemieckim i rosyjskim.