Włodzimierz Kocon

Wiceprezes zarządu Banku Gospodarki Krajowej

Włodzimierz Kocon od ponad 20 lat jest związany z działalnością inwestycyjną i rynkiem nieruchomości. Zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w PwC, Von der Heyden Group, APP Polska oraz Gerald Eve International. W latach 2007-2013 był dyrektorem Biura Sektora Nieruchomości w PZU Asset Management/TFI PZU i odpowiadał m.in. za inwestycje na rynku nieruchomości.

We wcześniejszym etapie swojej kariery - jak sam mówi - „zlikwidował Cenzurę”. W latach 2001-2003 kierował projektem budowy nowego biurowca w miejscu dawnego gmachu Cenzury na ul. Mysiej. Jest także licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Przed objęciem funkcji wiceprezesa BGK był niezależnym doradcą rynku nieruchomości.

W 2013 r. pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, współtworząc koncepcję Funduszu Mieszkań na Wynajem. Był jednym z autorów strategii inwestycyjnej spółki BGK Nieruchomości. Odpowiadał także za jej wdrożenie jako prezes zarządu. W 2016 r. powrócił do BGK i objął stanowisko wiceprezesa zarządu. Odpowiadał za pion działalności zleconej, w tym programy mieszkaniowe. Od 2020 nadzoruje pion sprzedaży i produktów. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycji Samorządowych FIZAN (zarządzanego przez PFR).

W strategii banku na lata 2021-2025 nadzoruje rozwój modelu biznesowego, wdrożonego w 2020 r. Model biznesowy powstał w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby rynkowe w połączeniu z misją i rolą, jaką powinien pełnić bank rozwoju. Dodatkowo, wraz z prezesem Robaczyńskim, nadzoruje filar biznesowy Zaangażowanie społeczne.

Do zaangażowania i aktywności inspiruje własnym przykładem. Młodzieży biorącej udział w programach edukacyjnych (m.in. Bankowe Horyzonty) przybliża tematykę finansów i bankowości. Uczy dzieci z domu dziecka jazdy na nartach. Trenował też siatkarzy i siatkarki (najniższy stopień trenerski).

Włącza się w prace nad prostym językiem w banku, widzi ogromne korzyści z upraszczania języka w komunikacji na co dzień, a przede wszystkim z klientami. W styczniu 2020 r. w imieniu BGK podpisał deklarację na rzecz upraszczania języka polskiego. W tym samym roku, w październiku, złożył podpis pod deklaracją banków w sprawie standardu prostego języka przygotowaną przez Związek Banków Polskich.

Absolwent wydziału Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS). Ukończył także studia MBA na Politechnice Warszawskiej.

Pasjonat sportu, zwłaszcza siatkówki i narciarstwa, a także jednośladów. Ma na koncie podróż motocyklem po niemal wszystkich krajach Trójmorza i po Białorusi.