Veronika Špírková

Urzędnik ds. polityki
Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Veronika jest zaangażowana w politykę wsparcia MŚP w Czechach.
Jest współautorką Strategii Wsparcia MŚP w Republice Czeskiej na lata 2021-2027.
Współpracowała w tej dziedzinie z Bankiem Światowym, OECD i Komisją Europejską.
Ma doświadczenie w sektorze akademickim i konsultingowym.