Sylwester Cacek

Prezes Zarządu
Sfinks Polska S.A.

Zanim zaangażował się w Sfinks Polska S.A., przez wiele lat tworzył i zarządzał w randze prezesa grupą kapitałową Dominet, której częścią był ogólnopolski Dominet Bank. W 2007 r. Dominet S.A. wraz z Dominet Bank, zostały z sukcesem sprzedane międzynarodowej grupie Fortis.

Sylwester Cacek był członkiem rad nadzorczych takich spółek jak: Dominet Bank SA, Impel SA.
Jest Przewodniczącym Związku Pracodawców HORECA.