Sebastian Kubica

dr hab. prof.
Uniwersytet Śląski

Urodził się w 1975 roku w Żywcu. W 1995 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach. Zajmuje się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją, grafiką artystyczną, malarstwem. Prowadzi autorską pracownię plakatu i ilustracji w Instytucie Sztuk Plastycznych w Cieszynie, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Prowadził wykłady i warsztaty dla studentów z projektowania graficznego na Uniwersytetach w Polsce i za granicą, m.in. w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Chile, Chinach, Islandii, Panamie. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkuset prezentacji zbiorowych, w kraju i za granicą m.in. Węgry, Rumunia, Czechy, Słowacja, Francja, Finlandia, Iran, Chiny, USA, Japonia, Korea. Jest członkiem AGI (Alliance Graphique Internationale), FECO Poland (FEderation of Cartoonists Organizations).