Robert Kostro

Dyrektor
Muzeum Historii Polski w Warszawie

Historyk, publicysta, od 2006 roku dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Premiera i szef gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Był współtwórcą i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Jest m.in. członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przewodniczącym Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

Współredaktor (z T. Mertą) „Pamięć i odpowiedzialność” (2005), „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości” (2014). Autor licznych artykułów w pracach zbiorowych oraz w czasopismach, w tym „Nowe Książki”, „Rzeczpospolita”, „Rzeczy wspólne”, „Teologia Polityczna”, „Więź”.