Przemysław Starzyński

Kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych Enea Operator Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektrycznego na Politechnice Poznańskiej oraz Wydziału Zarządzania i Inżynierii Przemysłowej w Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania. Doktorant na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe z zakresu energetyki m.in. w obszarze działania i planowania systemu elektroenergetycznego, wdrażania systemów pomiarowych w OSD czy analizie potrzeb w zakresie rozwoju sieci i infrastruktury wspierających ruch sieci dystrybucyjnej. Obecnie nadzoruje procesy innowacyjne realizowane w ENEA Operator, odpowiada za kreowanie polityki innowacyjnej, poszukiwanie i wykorzystywanie środków na działalność B + R oraz rozwijanie współpracy z uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w zakresie B + R.