Paweł Tracz

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy przy RMSP
Od 18 lat praktyk i ekspert Franczyzy, Absolwent Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności.