Paweł Stańczyk

Prezes Zarządu PERN S.A.

Doświadczony menedżer w sektorze energetyczno-paliwowym. Absolwent studiów menedżerskich MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W okresie 2016 – 2018 był prezesem zarządu spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o., należącej do Grupy PERN. W tym samym okresie pełnił funkcję członka rady dyrektorów w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Następnie od 2018 do 2020 roku był związany z Grupą PKN Orlen, gdzie sprawował funkcję wiceprezesa zarządu ds. rozwoju w ORLEN Serwis S.A. oraz president of board of directors w ORLEN Service Lietuva.

W latach 2020-2021 był prezesem zarządu PGNiG TERMIKA S.A. oraz wiceprezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

W latach 2021 – 2022 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.