Paweł Skoczowski

Prezes zarządu spółek
PKP Cargo Connect Sp. z o.o.
oraz Transgaz S.A.

Menedżer wykonawczy z doświadczeniem biznesowym i doradczym, zarówno w obszarach planowania, jak i zarządzania strategicznego. Kierując spółkami prawa handlowego w branży logistycznej, odpowiada za kreowanie wartości poprzez poprawę efektywności procesów biznesowych, tworzenie i wdrażanie polityk handlowych oraz implementację strategii cenowych.
W okresie pandemii COVID-19 oraz po wybuchu wojny na Ukrainie odpowiadał za zarządzanie ciągłością pracy terminali granicznych i bezpośrednio uczestniczył w odbudowie łańcuchów dostaw na Ukrainę z wykorzystaniem infrastruktury zarządzanych podmiotów.

Prowadzi zajęcia dla menedżerów z przedmiotu „Zarządzanie strategiczne” w ramach programu MBA na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnik kursów menedżerskich: „Oxford Strategic Management Executive Programme”
w Oxford University Saïd Business School, programu „Leadership for Global Business and Politics”
na Yale University School of Management oraz szkoleń biznesowych w MIT Sloan School of Management, ICAN Institute i E&Y Academy of Business.