Mirosława Grabowska

Profesor emeritus
Wydział Socjologii Uniwerystetu Warszawskiego

Mirosława Grabowska, profesor socjologii. Prowadzi zajęcia na Wydziale Socjologii UW. W latach 2008-2023 trzykrotnie wybierana na stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej.

Jej zainteresowania obejmują socjologię polityki, socjologię religii i metodologię badań społecznych. Jest autorką / redaktorką 17 książek i ponad 100 artykułów. Napisana wraz z Tadeuszem Szawielem książka „Budowanie Demokracji" (2001, 2003) została wyróżniona przez PAN, a „Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku" (2004) zdobył nagrodę im. Józefa Tischnera (wyd. angielskie: "The Post-communist Cleavage. Social Bases of Politics in Poland after 1989". Peter lang Publishing 2021).

Była visiting professor na Uniwersytecie Stanforda, w The Institute for Advanced Study, Princeton, na University of Wisconsin – Madison oraz na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.