Michal Stefl

Wiceprezes
Izba Handlowa Republiki Czeskiej

Prezes Budowlanej Firmy OHL ŽS Prezes Jugomorawskiej Izby Handlowej oraz Wiceprezes Izby Handlovej ČR Dyrektor i prezes wielkiej czesko-hiszpańskiej firmy budowlanej OHL ŽS.
Prezes Południowomorawskiej Izby Gospodarczej, Wiceprezes Czeskiej Izby Handlowej Założyciel parków naukowych w Brnie i Ostrawie.