Krzysztof Winkler

Ekspert
Warsaw Entreprise Institute

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej. Dysertacja doktorska o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. Członek założyciel Grupy Badań Społeczno-politycznych Britania. Ekspert Warsaw Enterprise Institute.
Zainteresowania naukowe amerykańska i brytyjska polityka zagraniczna, gospodarcza i społeczna, geopolityka, integracja europejska.