Kondrad Popławski

Koordynator projektu „Powiązania gospodarcze w regionie”
Ośrodek Studiów Wschodnich

W latach 2020–2022 kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, a wcześniej wieloletni analityk ds. gospodarki Niemiec. Autor wielu analiz i kilkunastu dłuższych opracowań dotyczących gospodarki Europy Środkowej i Niemiec. Koordynator i autor w międzynarodowych projektach badawczych w ramach konsorcjum think-tanków Grupy Wyszehradzkiej przygotowujących ekspertyzy dla resortów dyplomacji tych krajów.

Regularnie występuje z gościnnymi wykładami na polskich uniwersytetach (m. in. Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej Handlowej). Komentator i autor artykułów dla największych mediów ogólnopolskich. Obronił z wyróżnieniem doktorat w Szkole Głównej Handlowej z rozprawą pt. „Zmiany w handlu zagranicznym Niemiec po przystąpieniu do strefy euro”.