Justyna Świeboda

Prezes Zarządu
Fundacja Polski Instytut Transportu Drogowego

W Polskim Instytucie Transportu Drogowego prowadzi analizy i badania rynku transportowego. PITD jest think tankiem, który jest odpowiedzialny za przeprowadzanie szkoleń, analizy i prognozy całej branży TSL. W PITD promowany jest zawód kierowcy, prowadzona jest również kampania #RespectMyWay, w której zachęcane są młode osoby do wykonywania tego zawodu.