Jakub Teska

Dyrektor Biura Architektury i Usług Cyberbezpieczeństwa w PKO Banku Polskim

Od 2007 roku związany z Departamentem Bezpieczeństwa, a od 2018 roku z Departamentem Cyberbezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. Realizował projekty związane z bezpieczeństwem nowych produktów bankowych, wdrożeniem nowych technologii w Banku oraz implementacją standardów bezpieczeństwa.