Jacek Hołówka

Filozof
Uniwersytet Warszawski

Autor licznych książek i publikacji o tematyce etycznej takich jak: relatywizm etyczny, Warszawa 1981 Problemy moralne w literaturze pięknej – podręcznik do etyki, Warszawa 1994 Wybrane problemy moralne współczesności – podręcznik do etyki, Warszawa 1999 Etyka w działaniu, Warszawa 2001,
a także przekładów dzieł filozoficznych z języka angielskiego.