gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko

Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania

Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa.
Był zastępcą Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Aktualnie zaangażowany w prace prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Edukator dla bezpieczeństwa i wykładowca akademicki. Wspólnie z żoną, dr. hab. Pauliną Polko, publikuje książki związane z kwestiami zarządzania zespołami ludzkimi i bezpieczeństwa: „Szefologika, czyli logika szefowania”, „Rozgromić konkurencję”, „Bezpiecznie już było, czyli jak żyć w świecie sieci terrorystów i ciągłej niepewności”, "Rozgromić kryzys" - o pandemii, wojnie, przewidywaniach na przyszłość i o tym jak żyć (dostępna od września 2023).
Żonaty, czworo dzieci. Hobby: maraton, hokej i triathlon.